Lưu giữ tư duy đúng đắn

Lưu giữ tư duy đúng đắn

Dù bạn làm ở công ty nhỏ hay công ty lớn, bạn vẫn là một nhà tiếp thị.

Tôi nhắc lại, bạn vẫn là một nhà tiếp thị.

Bởi vậy, chúng ta cần luôn giữ cho mình một sự nhất quán, học mọi thứ từ xung quanh. Đó có thể bao gồm bạn bè, đồng nghiệp, sách, internet,… và cả từ khách hàng của chúng ta.

Nuôi dưỡng một quan điểm rõ ràng, tìm kiếm sự đúng đắn về kiến thức và tư duy.

Những điều tốt đẹp luôn ở phía sau!